Nov 09

Eerstvolgende activiteit voor vrijwilligers,

Het bladseizoen is weer begonnen. De eikels vallen in grote getale en het pad wordt dagelijks geharkt.
Zaterdagmorgen 28 oktober willen we het hofje schoon maken voor de gedenkavond op zondag 29 oktober, 17.00 uur.
De laatste “bladharkdag” is op zaterdag 25 november. We hebben dan graag hulp van al onze vrijwilligers om ons te helpen het blad in de grote groene container van fa. de Kleijn te rijden.
Het werkrooster (meest laatste zaterdag van de maand) is altijd te vinden onder onze “button” Vrijwilligers.
En o ja, er is dan altijd koffie met (boter)koek.

Informatie of afmelden bij: Mariëtta van den Haak, dr. Ramaerlaan 17, 3734 EB Den Dolder.

Tel 030 2290636 / 0612181602 of mariettavdhaak@hotmail.com