Grafrechten

Het Stille Hofje is een particuliere begraafplaats voor alle gezindten sinds de oprichting in 1904.

Oprichter van de begraafplaats, de fabriekseigenaar  Christoph Pleines verdeelde het terrein in vier vakken. De graven werden uitgegeven zonder tijdslimiet. Na verkoop van zijn bedrijf belandde ook de begraafplaats in de jaren ’30 bij Unilever. In 1944 heeft de plaatselijke hervormde gemeente het eigendom en beheer gekocht van Unilever en voortgezet op dezelfde voorwaarden als die van Pleines. Bij de overname werd het voor- en achtergedeelte bijgekocht.

Vanaf 1979 gaf de kerk geen nieuwe grafrechten meer uit, omdat het beheer van de begraafplaats te bezwaarlijk bleek en er weinig belangstelling voor leek te zijn.

Stichting Het Stille Hofje geeft sinds begin 2007 opnieuw grafrechten uit.

 

Eeuwigdurende grafrust.

Vanaf 1-1-2014 is het mogelijk om een “eeuwigdurend” grafrecht te verkrijgen.

Deze nieuwe bepaling  geldt ook voor rechthebbenden aan wie in de afgelopen jaren een grafrecht voor de duur van 20 jaar is afgegeven.

 

Al bij leven een grafrecht verwerven

Vanaf 1-1-2014 kunt u ‘bij leven’ een grafrecht verwerven.

 

Tarieven

U vindt onze tarieven op de website bij te downloaden “Formulieren”.

 

Wie kan op Het Stille Hofje een grafrecht krijgen of een urnkelder huren?

Inwoners uit Den Dolder, Bosch en Duin en Huis ter Heide (begrensd door Rijksweg A28).

Toegevoegd is het beschikbaar stellen van een gemaximeerd aantal  grafplekken (30) voor personen buiten het “kerngebied”, in de geest van de stichter Christoph Pleines, die meteen bij de aanleg in 1904 al een vak bestemde voor “bijzondere gevallen” of ‘passanten.’

In alle gevallen wordt In overleg met de beheerder een plek gekozen.

 

Uw wens middels een intentieverklaring aangeven.

Naast het voorgaande bieden wij u de mogelijkheid om uw belangstelling voor een graf op het Stille Hofje kenbaar te maken. Dit kan door (een kopie van) een brief of deze ingevulde intentieverklaring aan ons te sturen. Houdt u het origineel vooral bij uw papieren, zodat degene die uw uitvaart regelt het tijdig vindt! Als er geen reglementaire bezwaren zijn, en als er op dat moment ruimte beschikbaar is op begraafplaats Het Stille Hofje zal er aan uw wens uitvoering worden gegeven.

Let wel: Alleen het kenbaar maken van uw wens met deze intentieverklaring geeft dus geen garantie op een plek

Ons aanvraagformulier kunt u hier downloaden.