Bestuur

Het bestuur van Stichting Het Stille Hofje bestaat uit:

Aart Meijer – voorzitter

Caroline Ligteringen – secretaris

Gerrit Bok – penningmeester

Marinus van den Brink – Beheer graven en algemeen bestuurslid

Jan Hilhorst – Beheer terrein en algemeen bestuurslid 

Gradus de Kleijn – algemeen bestuurslid

Bodes de Vries – algemeen bestuurslid

bestuur-1-vlnr

Bestuursleden – staand van links naar rechts: Marinus van den Brink, Henk Bassie (voormalig secretaris), Gerald Hagedoorn, Mariëtta van den Haak (coördinatie vrijwilligers), Joke Mellink – zittend: Jan Puijk met hond Jacob.

Per 1 januari 2009 heeft mevr. Mieke van der Ploeg alle bestuurstaken en bevoegdheden neergelegd wegens de start van haar onderneming: ’Uitvaartzorg Den Dolder’ om daarmee mogelijke belangenverstrengeling in de bestuurlijke bevoegdheden uit te sluiten.

Het beleidsplan-2013-2018 en de jaarrekening 2017 Stichting Het Stille Hofje is hier te vinden.