Algemeen

In 1999 is één van ons voor het eerst spontaan gaan blad harken op de begraafplaats. Al gauw kwam er hulp van een wisselende groep vrijwiliggers. Van het één kwam het ander: sommige nabestaanden begonnen graven op te knappen. En steeds vaker kwam de vraag: ”Wanneer kan hier weer begraven worden?

Daarom is uiteindelijk Stichting Het Stille Hofje opgericht op 21 april 2005, statutair gevestigd te Den Dolder, gemeente Zeist.

 

De doelstellingen van de Stichting zijn vooral:

·         Behoud en onderhoud van de begraafplaats in Den Dolder

·         Beheer van de begraafplaats zodanig dat dorpsgenoten er hun laatste rustplaats kunnen vinden

·         Betrekken van buurt en dorp bij het behoud en gebruik van de begraafplaats

Op 16 juli 2006 heeft de Stichting het eigendom van het terrein verkregen. De Stichting is bij de kamer van Koophandel te Utrecht ingeschreven onder nr. 30204548

Het RSIN of fiscaal nummer is: 8144.02.343

Wij kennen geen beloningsbeleid. Er wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers die geen beloning voor de verrichte arbeid ontvangen.

 

Persbericht juli 2016: lees hier

 

Stichting Het Stille Hofje

Postadres: Pleineslaan 61, 3734 EM Den Dolder

Telefoon 030-2288252 | Mobiel 06-50600292 | Rabobank NL 96 RABO 01.13.18.66.57

Email: info@hetstillehofje.nl | Website: www.hetstillehofje.nl