Stichting Het Stille Hofje is een ANBI-organisatie.
Giften om ons werk mogelijk te maken kunt u aftrekken van uw inkomstenbelasting.
U kunt uw bijdrage storten op NL 96 RABO 01.13.18.66.57