Bestuursleden Stichting Het Stille Hofje:

  • Aart Meijer – voorzitter
  • Matthijs Oelen-Schrijvers – secretaris
  • Caroline Ligteringen – penningmeester
  • Gradus de Kleijn – algemeen bestuurslid

De doelstellingen van de Stichting zijn:

  • Behoud en onderhoud van de begraafplaats in Den Dolder
  • Beheer van de begraafplaats zodanig dat dorpsgenoten er hun laatste rustplaats kunnen vinden
  • Betrekken van buurt en dorp bij het behoud en gebruik van de begraafplaats

Op 16 juli 2006 heeft de Stichting het eigendom van het terrein verkregen. De Stichting is bij de kamer van Koophandel te Utrecht ingeschreven onder nr. 30204548

Het RSIN of fiscaal nummer is: 8144.02.343

Het banknummer van Het Stille Hofje is: NL96 RABO 0113 1866 57.