Den Dolder heeft sinds 2 februari 1904 haar eigen begraafplaats waarvande toegang ligt tussen de huisnummers 66 en 68 aan de Pleineslaan in Den Dolder. Decennialang is het de Protestantse Gemeente, sinds eind 1944 eigenaar van de begraafplaats, niet gelukt verwildering tegen te gaan. Het uitgeven van grafrechten is na 1979 gestaakt.

De begraafplaats raakte in verval. Het in 1948 aangebrachte hekwerk was vergaan en het Hofje lag er sindsdien onbeschermd bij.

In 1999 is één van de omwonenden voor het eerst spontaan gaan blad harken op de begraafplaats, die toen voor een groot deel was overwoekerd door braamstruiken. Al gauw kwam er hulp van een wisselende groep vrijwilligers. Van het één kwam het ander: sommige nabestaanden begonnen graven op te knappen. En steeds vaker kwam de vraag: ”Wanneer kan hier weer begraven worden? Dit heeft geleid tot de oprichting van Stichting Het Stille Hofje op 21 april 2005, statutair gevestigd te Den Dolder, gemeente Zeist.

Landschapsarchitecte Marian van Lidth de Jeude en bosbouwdeskundige Just Kalverkamp hebben in 2005 een professioneel inrichting- en beheersplan voor het gehele terrein gemaakt.

De uitvoering van het inrichtingsplan is voltooid. Daarmee is Het Stille Hofje weer een waardige begraafplaats geworden.

 • De padenstructuur in het middendeel is hersteld.
 • Het oude smeedijzeren toegangshek is door een vrijwilliger met veel geduld en volharding opgeknapt. Op de rechter poortmuur is een naambord aangebracht waarna ds. Tom Fossen de officiële onthulling verrichtte in maart 2007. De stenen kolommen zijn in 2009 volledig gerenoveerd met subsidie van de van Tellingen Pulstichting.
 • Het toegangspad is door omspitten en maaien veranderd van een manshoog onkruidpad in een goed begaanbaar graspad.
 • In 2008 is het informatiebord vernieuwd met subsidie van het wijkteam.Hierop is vermeld: Een schematische indeling van het Hofje; een overzicht met grafnummer van hier begraven personen; een geschiedenisoverzicht en gegevens over onze vrijwilligers en de jaarlijkse werkplanning.
 • Voor berging van materialen is een houten berging geplaatst.
 • Er is een looppad aangelegd langs het nieuwe hek.
 • Het aanvankelijk zwaar overwoekerde deel achter de aangrenzende tuinen is helemaal opgeschoond. Er zijn tussen de gehandhaafde bomen rododendrons, krentenbomen en vele struiken aangeplant. Ook zijn er wandelpaden aangelegd, waardoor het nu een klein plantsoentje is geworden. Er is een half cirkelvormige open plek ontstaan, omzoomd door een lage aarden wal (met urnkelders)
 • Twee apart liggende graven (buiten de vakken) hebben beschutting gekregen door struiken.
 • Randen van diverse paden zijn beplant met natuurlijke siergewassen en andere grondbedekkende planten.
 • Eind 2006 is om het hele terrein een donkergroen gecoat paneel-hekwerk geplaatst, 320 meter lang, 1.80 meter hoog.
  Het benodigde bedrag is volledig bijeengebracht door vele dorp-bewoners, sponsoring van enige grote instellingen als de Rabobank, de van Tellingen Pulstichting, de gemeente Zeist (Wijkteam Den Dolder) en enkele Dolderse bedrijven. Om het oude deel van het Hofje heen onttrekt de eerder geplante beukenhaag het hek al grotendeels aan het oog. Om het achterdeel is in februari 2007 ook zo’n haag aangeplant. De beukhaag groeit in de breedte door de mazen van het hek waarmee het hek bijna onzichtbaar is, maar wel de nodige bescherming biedt.

Het achterdeel van het terrein is nu zichtbaar bij het Hofje getrokken. In dat deel is de ondergroei gerooid maar zijn een aantal berkenbomen en enkele Douglas sparren behouden.

Eind 2007 zijn de familiegraven van Pleines en Prang gerenoveerd. Er achter is een taxushaag aangeplant en zijn siergrassen en voorjaarsbollen aan het vak toegevoegd. De ruimte rondom en tussen de twee familiegraven is beplant met skimmia’s en heideplanten.

Twaalf patiënten van de Willem Arntszhoeve zijn in november 1944 hier ter aarde besteld. Een gedenkteken ontbrak. Op 4 mei 2007 is alsnog een grafsteen met al hun namen en data geplaatst. Daarmee hebben zij hun naam en plaats (terug)gekregen.

Achter het tweede veldje rododendrons is een urnveldje aangelegd met 12 urnkelders. Deze zijn inmiddels alle in gebruik.In de wal zijn 23 taludkelders geplaatst en in de voorste hoeken van het 2e veld zijn resp. 12 en 7 “platte” kelders geplaatst.

Beheer en onderhoud:

 • De paden worden met de vrijwilligers geschoffeld en aangeharkt.
 • Het toegangspad wordt in het groeiseizoen regelmatig gemaaid.
 • De beukhaag wordt jaarlijks tenminste 1 maal gesnoeid op de hoogte van het hek, en aan beide zijden strak geknipt.
 • Nieuw aangeplante struiken en planten vergen regelmatig snoei.
 • In oktober en november vind de grote bladruiming plaats.

Tot slot: Een deel van de graven wordt door nabestaanden onderhouden. Het Bestuur probeert van de andere graven ook nabestaanden te vinden om te overleggen over de wijze waarop onderhoud door hen kan worden gedaan. Lukt dit niet, dan zal de Stichting het onderhoud zoals dat de laatste tijd al door vrijwilligers ter hand is genomen, blijven doen.