Wie kan op Het Stille Hofje een grafrecht krijgen of een urnkelder huren?

Inwoners uit Den Dolder en leden van de protestantse Gemeente den Dolder. Aan personen die woonachtig zijn in aangrenzende wijken kan ook een grafrecht worden verleend. Het betreft de wijken Bosch en Duin en Huis ter Heide met als begrenzing de Rijksweg A28 en een deel van Bilthoven Noord, nl. de Lassuslaan en zijstraten daarvan. Door hen kan een beroep gedaan worden op een maximum van 25% van het aantal beschikbare plaatsen, te rekenen vanaf 01-03-2007.

Uw wens middels een intentieverklaring aangeven.

Naast het voorgaande bieden wij u de mogelijkheid om uw belangstelling voor een graf op het Stille Hofje kenbaar te maken. Dit kan door een brief of een ingevulde intentieverklaring aan ons te sturen. Houdt u het origineel vooral bij uw papieren, zodat degene die uw uitvaart regelt het tijdig vindt! Als er geen reglementaire bezwaren zijn, en als er op dat moment ruimte beschikbaar is op begraafplaats Het Stille Hofje zal er aan uw wens uitvoering worden gegeven.

Let wel: Alleen het kenbaar maken van uw wens met deze intentieverklaring geeft dus geen garantie op een plek.

Het Stille Hofje is een particuliere begraafplaats voor alle gezindten sinds de oprichting in 1904.

Oprichter van de begraafplaats, de fabriekseigenaar Christoph Pleines verdeelde het terrein in vier vakken. De graven werden uitgegeven zonder tijdslimiet. Na verkoop van zijn bedrijf belandde ook de begraafplaats in de jaren ’30 bij Unilever. In 1944 heeft de plaatselijke hervormde gemeente het eigendom en beheer gekocht van Unilever en voortgezet op dezelfde voorwaarden als die van Pleines. Bij de overname werd het voor- en achtergedeelte bijgekocht. Vanaf 1979 gaf de kerk geen nieuwe grafrechten meer uit, omdat het beheer van de begraafplaats te bezwaarlijk bleek en er weinig belangstelling voor leek te zijn.